فعالیت شرکت آریا پژوهش یکتا به صورت یک شخص حقیقی مستقل دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی و امنیتی ندارد.
ضمنا به اطلاع می رساند تا پایان سال جاری و با تکمیل زیرساخت های لازم از جمله الحاق طرح درآمدزایی و اتصال به سامانه یونی کد جهت تخصیص کد واحد بازاریابی به منظور ایجاد و توسعه شبکه فروش از طریق بازاریابی شبکه ای، فعالیت این شرکت به طور رسمی آغاز می گردد.

ماشین لباسشویی ۹ کیلویی بوش

خرید لوازم خانگی مدرن

ماشین لباسشویی بوش