معرفی شرکت زنجیره مشتریان راضی آریا پژوهش یکتا:
شرکت آریا پژوهش یکتا؛ در سال 92 به شماره ثبت 12974 تاسیس شد. این شرکت به عنوان عضوی از هولدینگ دانش بنیان کیمیا، در ابتدا فعالیت خود را در زمینه پژوهش و تحقیقات در حوزه محصولات گیاهی ارگانیک آغاز نمود.
هولدینگ کیمیا، در راستای توسعه بازار مصرف خود و به دلیل کیفیت بالا و مبتکرانه محصولات تولیدی‌اش، تصمیم به راه اندازی زنجیره ای از مشتریان راضی خود گرفت و مسئولیت این مهم؛ به عنوان تشکیل سازمان تخصصی فروش، به شرکت آریا پژوهش یکتا واگذار گردید. این شرکت با تغییر اساسنامه و طی مراحل قانونی، در سال 98 موفق به اخذ مجوز بازاریابی چندسطحی از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
شرکت زنجیره مشتریان راضی آریا، به پشتوانه علمی و تجربه تخصصی 15 ساله مدیران خود در حیطه بازاریابی چند سطحی، با شیوه مدیریت غیر متمرکز، دموکراتیک و پاسخگو، تشکیل شوراهای سیاستگذاری، بهره گیری از خرد جمعی بازاریابان موفق و با تجربه در رده های مختلف راهبری و نیز حمایت از ایده های خلاقانه، سعی در تشکیل سازمانی مبتنی بر حاکمیت قانون و ایجاد فضایی پویا برای تک تک اعضای خود دارد.